Willy Roggeman

Willy Roggeman 1 Willy Roggeman 2 Willy Roggeman 3

(© Maria Fialho)

Sinds enige tijd berust een groot deel van het persoonlijke archief van de Vlaamse auteur Willy Roggeman (° Ninove, 9 juni 1934) in de Centrale Bibliotheek van de Universiteit Gent (Hs.III.131). Het archief is er gedeponeerd op verzoek van de auteur. De ontsluiting ervan staat onder de supervisie van Prof. dr. J. Pieters, die door de auteur werd aangesteld tot "nalatenschapbeheerder van het artistieke werk".

Het door de auteur geordende archief omvat d.d. 1 augustus 2007 48 archiefdozen (doos I - doos XLVIII) die samen 260 genummerde mappen bevatten, waarin zich voornamelijk manuscripten en typoscripten bevinden van zowel het gepubliceerde als het ongepubliceerde werk van Roggeman. Zelf deelt de auteur zijn oeuvre in in vijf delen:

1. Opus Finitum, 30 'opera' geschreven tussen 1953 en 1976

2. Usque ad finem, 30 'opera' geschreven tussen 1977 en 2002

3. Post Opera Supplementa, 20 'opera' geschreven tussen 2003 en 2008

4. Annex Documenta, project van 10 werken Pyschosis, 2008 en 2009

5. Protocollen, project van 10 werken, 2010.

Op deze website is een korte biografie terug te vinden, gebaseerd op gegevens die de auteur ons bezorgde.
Onder literair werk vindt men een volledig overzicht van de verschillende titels binnen de drie oeuvre-componenten, met daarbij aangegeven het moment waarop de werken zijn geschreven.
Vervolgens is een overzicht van publicaties van de auteur en literatuur over Roggemans werk opgenomen. Ook een volledige beschrijving en databank van het archief is hier te vinden.
Verder vindt men gegevens, muziekfragmenten en beeldmateriaal over het WR Jazz Lab.
Tenslotte kan er ook een kleine selectie uit Roggemans beeldend werk bekeken worden. De werken werden gefotografeerd door Philippe Roose.

In een verdere fase zal worden begonnen met de ontsluiting en de elektronische publicatie van niet eerder verschenen werk.

Van 4 mei tot 12 juni 2009 liep in de Universiteitsbibliotheek een tentoonstelling op basis van het archief: Willy. Roggeman. Leven naar de fictie van het centrum toe. De tentoonstelling werd voorbereid door studenten van de Master Vergelijkende Moderne Letterkunde: Hans Demeyer, Kathia Snoeck en Ineke Vanobbergen. Ze werden bijgestaan door Thijs Doffyn, die een masterscriptie over het werk van Roggeman schreef. De catalogus van de tentoonstelling vindt U hier.

 

Voor reacties en opmerkingen: