prof. dr. Youri Desplenter

E-mail
Telefoon 09 264 40 71
Fax 09 264 79 91
   
Contactadres Blandijnberg 2, 9000 Gent
Bureau gelijkvloers, bureau 100.076 (kaartje)
   
Feedback examens Tweede examenperiode: op afspraak, Blandijn, gelijkvloers, bureau 100.076
   
Url http://www.nederlandseliteratuur.ugent.be/personeel?departmentnumber=lw10&ugentid=801001367151
   
Bibliografie http://lib.ugent.be/bibliografie/801001367151

 

Opleiding en werkervaring 

Studeerde Nederlands-Duits aan de Universiteit Gent. Promoveerde er in 2004 op een onderzoek naar Middelnederlandse vertalingen van Latijnse hymnen en sequensen. Was van oktober 2004 tot en met september 2010 postdoctoraal onderzoeker van het FWO-Vlaanderen. Daarna docent (oktober 2010) en hoofddocent (oktober 2015) historische Nederlandse letterkunde (middeleeuwen).

Onderzoek

Interesses

Middelnederlandse geestelijke/mystieke en moralistisch-didactische literatuur, theorieën en methodes van het literair-historisch onderzoek, codicologie/boekgeschiedenis

Projecten

 • Promotor van het BOF-project 'Apocalyps en eschatologie bij de veertiende-eeuwse Middelnederlandse auteurs Jan van Boendale, Lodewijk van Velthem en Jan van Leeuwen' (2008-2012)
 • Promotor van het FWO-project 'De Tien Geboden en het ideaal van introspectie en individuatie in de Late Middeleeuwen (ca. 1300 - ca. 1550) / The Ten Commandments and the ideal of introspective individuation in the late Middle Ages (c. 1300-c. 1550)' (2012-2015; copromotor: Jürgen Pieters)
 • Promotor van het BOF-startkredietproject 'Visies op auteurschap in de Middelnederlandse literatuur (ca. 1200 - ca. 1550) en weergave van dat auteurschap in Nederlandse literatuurgeschiedenissen (vanaf ca. 1850)' (2013-2016)
 • Promotor van het onderwijsinnovatieproject 'So wat scriften dat men viseert, can ic lesen ghelijc mijn naem. Ontwikkeling van een digitale leeromgeving om de lectuur en het begrip van Middelnederlandse teksten - 'literair' en 'niet-literair' - te bevorderen en te optimaliseren' (2013; medepromotoren: Els De Paermentier en Veerle Uyttersprot)

Recente en/of representatieve publicaties

 • Ave sonder wee sterre der zee. Die älteste mittelniederländische Reimübersetzung des Ave maris stella’, in: E. Rothenberger, L. Wegener (Hrsg.), Maria im Hymnus und Sequenz. Interdisziplinäre mediävistische Perspektiven, Berlijn, 2017, 157-176

 • 'Van den vos Reynaerde', in: K. De Temmerman, A. Roose (red.), Great Books. Houden van beroemde boeken, Gent, 2016, 103-126
 • met E. Vandemeulebroucke, 'How Jan van Leeuwen († 1378) Was Made an Author. Opera Omnia and Authority'. In: S. Boodts, J. Leemans, B. Meijns (ed.), Shaping Authority. How Did a Person Become an Authority in Antiquity, the Middle Ages and the Renaissance? Turnhout, 2016 (Lectio. Studies in the Transmission of Texts & Ideas 4), 363-387
 • met P. Gillaerts, H. Bloemen, W. François en A. den Hollander (red.), De Bijbel in de Lage Landen. Elf eeuwen van vertalen, Heerenveen, 2015
 • 'Programming Women's Prayer? Textual and Pictorial Components in Middle Dutch Psalters', in: Th. de Hemptinne, V. Fraeters, M.E. Góngora (red.), Speaking to the Eye. Sight and Insight through Text and Image, Turnhout, 2013, 153-172
 • ‘Fund eines mittelalterlichen ‘Lutherpsalters’. Der mittelniederländische Philadelphia-Psalter (ca. 1485) und die frühmodernen niederländischen Bibeldrucke’, in: A. den Hollander, W. François (red.), ‘Wading Lambs and Swimming Elephants’: The Bible for the Laity and Theologians in the Medieval and Early Modern Era. Leuven, 2012 (Bibliotheca Ephemeridum Theologicarum Lovaniensium 257), 55-88
 • ‘Die verbotene Zukunftsvision eines mystischen Kochs. Fünf ‘verdeutschte’ Schriften Jans van Leeuwen († 1378)’, in: B. Bastert, H. Tervooren, F. Willaert (red.), Dialog mit den Nachbarn. Mittelniederländische Literatur zwischen dem 12. und 16. Jahrhundert (= Zeitschrift für deutsche Pilologie. Sonderheft zum Band 130). Berlijn, 2011, 285-299
 • ‘Huis-tuin-en-keukenmoraal? Jan van Leeuwen en de Tien Geboden’, in: Spiegel der Letteren 52 (2010), 1-29
 • Al aertrijc segt lofsanc. Middelnederlandse vertalingen van Latijnse hymnen en sequensen. 2 dl. Gent, 2008 (Studies op het gebied van de oudere Nederlandse Letterkunde 3)

Congressen

Links

Onderwijs (2017-2018) 

Titularis

 • Nederlandse letterkunde I (Ba 1)
 • Nederlandse letterkunde II (Ba 1)
 • Theorie en methodes van de literatuurgeschiedenis (Ba 3)
 • Nederlandse letterkunde: oudere periode I (Ma)
 • Oudnederlands (Ma)
 • Onderzoeksproject (Ma)
 • Stage (Ma)

Medelesgever

 • Methodologie van de geschiedenis: paleografie met tekstverklaring (Ba 2)
 • Boekgeschiedenis (Ma; Eng)

Begeleiding masterscripties (2016-2017)

 • Hannah De Temmerman: 'De Hiëronymus-brieven in het Middelnederlands. Studie en gedeeltelijke editie van HS. Gent, UB, 904'
 • Rafaël Adriaen: 'Sonden, dat sijn sduvels manieren. Hoofdzonden en lekenethiek bij Jan van Boendale en Jan de Weert'
 • Zoë Joncheere: 'Hoe Ruusbroec en Rumi het licht zagen. Van context tot beeldspraak: licht en vuur bij de middeleeuwse mystici'

Dienstverlening

 • Voorzitter opleidingscommissie Historische Taal- en Letterkunde
 • Lid opleidingscommissie Taal en Letterkunde
 • Lid Commissie Kwaliteitszorg Onderwijs
 • Lid curriculumcommissie
 • Lid stuurgroep 'Vlaamse Werkgroep Mediëvistiek'
 • Lid redactie 'Nederlandse Letterkunde'