Carl De Strycker

E-mail
Fax 09 264 41 74
   
Contactadres Blandijnberg 2, 9000, Gent
Spreekuren maandag van 08.30 tot 10.00 uur
   
Feedback examens Eerste semester: maandag 13 februari 2017 van 08.30 tot 11.45, n.t.b.
   
Url http://www.nederlandseliteratuur.ugent.be/home/personeel/assistenten/CarlDeStrycker
   
Bibliografie http://lib.ugent.be/bibliografie/802000115224

Opleiding en werkervaring

1999-2003 Germaanse filologie (Nederlands-Duits) aan de Universiteit Antwerpen
2002-2004 Lerarenopleiding aan de Universiteit Antwerpen
2004-2007 Wetenschappelijk medewerker aan de afdeling Nederlandistik van de Universität Wien
2007-heden Assistent voor moderne Nederlandse literatuur aan de Universiteit Gent

Onderzoek

 •  interesses

    
   - Moderne en hedendaagse poëzie
     - Poëzietheorie
     - Intertekstualiteit en invloed

 •  project

         Paul Celan en de Nederlandstalige poëzie (promotor: Prof. dr. Bart Vervaeck)
         Proefschrift: Celan auseinandergeschrieben. Paul Celan in de Nederlandstalige poëzie 

 • recente en / of representatieve publicaties

  Lars Bernaerts, Carl De Strycker en Bart Vervaeck (red.). Breuken en bruggen. Moderne Nederlandse literatuur: hedendaagse perspectieven. Gent: Academia Press, 2011.
  Drie versies van Celan: Bernlef, Kuijper, Theunynck. In: Internationale Neerlandistiek 49/2 (2011): 117-132.
  Tübingen als poëticaal strijdperk. Een dubbele lectuur van het Tübingen-gedicht van Jan Lauwereyns. In: Spiegel der letteren 52/2 (2010): 185-202.
  Dikke boeken gedichten. Kroniek van de poëzie. In: Internationale Neerlandistiek 48/2 (2010): 63-69.
  Suavizar el mundo o la poesía de Luuk Gruwez. In: Luuk Gruwez. Cosas perdidas / Verloren dingen [antología personal]. Vert. Sefaan van den Bremt en Antonio Campos. Coyoacán: La Cabra Ediciones, 2010, p. 7-12.
  Jan Lauwereyns. In: Sander Bax, Hugo Brems en Ad Zuiderent (red.). Kritisch Lexicon van de Moderne Nederlandstalige Literatuur. Groningen: Noofdhoff, 2010, p. 1-12.
  'Niet briesend, zonder schuim'. Anton van Wilderode als arrière-gardist. Een verkenning van zijn expliciete poëtica (1943-1989). In: Anton van Wilderode. De moerbeitoppen ruischten. Documentaire varianteneditie met een kroniek van de genese door Edward Vanhoutte. Gent: Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde, 2010, p. 729-746.
  Ramsey Nasr. onhandig bloesemend. In: Ton Anbeek, Jaap Goedegebuure en Bart Vervaeck (red.). Lexicon van literaire werken. Groningen: Noordhoff, 2010, p. 1-13.
  Tussenposities. Kroniek van de poëzie. In: Internationale Neerlandistiek 47/1 (2009): 58-63.
  Schreiben nach Westerbork und Breendonk? Adornos Satz 'nach Auschwitz ein Gedicht zu schreiben, ist barbarisch' und die nierdeländischsprachige Literatur. In: Roland Duhamel und Guillaume van Gemert (Hrsg.). Nur Narr? Nur Dichter? Über die Beziehungen von Literatur und Philosophie. Würzburg: Königshausen & Neumann, 2009, S. 325-341.
  met Herbert van Uffelen. 'Gericht naar het eeuwige in ons'. De criticus Marnix Gijsen in de jaren dertig. In: Gillis J. Dorleijn, Dirk de Geest, Koen Rymenants en Pieter Verstraeten (red.). Kritiek in crisistijd. Literaire kritiek in Nederland en Vlaanderen tijdens de jaren dertig. Nijmegen: Vantilt, 2009, p. 149-168.
  'lees van Celan Sommerbericht'. Paul Celan in het werk van C.O. Jellema. In: Tijdschrift voor Nederlandse taal- en letterkunde 125/3 (2009): 306-323.
  'de grenzen worden traag verlegd'. Over De droefheid is in handbereik (1981) van Gwij Mandelinck. In: Dirk de Geest, Marc van Vaeck en Piet Couttenier (red.). 'Ergens beginnen'. Bijdragen over Nederlandse poëzie (1967-2009) voor Hugo Brems bij zijn emeritaat. Leuven: Peeters, 2009, p. 140-148.
  Ramsey Nasr. In: Sander Bax, Hugo Brems en Ad Zuiderent (red.). Kritisch Lexicon van de Moderne Nederlandstalige Literatuur. Groningen: Noordhoff, 2009, p. 1-10.
  Interpretaties van een 'epoch-making encounter'. De ontmoeting tussen Heidegger en Celan bij Celan, Roggeman en Hertmans. In: Irena Barbara Kalla en Bozena Czarnecka (red.). Neerlandistische ontmoetingen. Trefpunt Wroclav. Wroclav: Atut, 2008, p. 288-302.
  Vijf versies van het dichterschap. Kroniek van de poëzie. In: Internationale Neerlandistiek 46/1 (2008): 49-55.
  'Je kunt je ouders niet ontlopen'. Ben Cami en zijn invloeden, een bloomiaanse (mis)reading. In: Revolver 34/4 (2008): 28-39.
  'Je stem gekust'. Leonard Nolens en Paul Celan: een bloomiaanse analyse. In: Spiegel der Letteren 49/3 (2007): 309-334.
  Interessant misverstand. Over The Anxiety of Influence (1973). In: Yang 42/4 (2006): 537-538.
  Dimitri Verhulst. In: Hugo Brems, Tom van Deel en Ad Zuiderent (red.). Kritisch Lexicon van de Moderne Nederlandstalige Literatuur. Wolters-Noordhoff, 2006, p. 1-7.
  met Stijn Vanclooster. Twintig auteurs over invloed. In: Revolver 32/4 (2006): 65-120.
  Angst voor invloed en invloedangst. Harold Blooms Anxiety of Influence en de neerlandistiek. In: Nederlandse Letterkunde 10/4 (2005): 263-279.
  Een zoon van Boon. Over de poëtica van Dimitri Verhulst. In: Neerlandica extra muros 43/3 (2005): 15-26.
  Luuk Gruwez. In: Hugo Brems, Tom van Deel en Ad Zuiderent (red.). Kritisch Lexicon van de Moderne Nederlandstalige Literatuur. Wolters-Noordhoff, 2005, p. 1-2 en 7-12.
  Luuk Gruwez. Dikke mensen. In: Jaap Goedegebuure, Marcel Janssens en Ton Anbeek (red.). Lexicon van literaire werken. Groningen: Noordhoff, 2005, p. 1-9.
  Paul Celan Werden. Spuren von Paul Celan bei Nolens, Hertmans und Stassijns. In: Leopold Decloedt, Herbert van Uffelen und M. Elisabeth Weissenböch (Hrsg.). Rezeption, Interaktion und Integration. Wien: Praesens, 2004, p. 135-159.

Onderwijs

         - Ba 1: Letterkunde I: Oefeningen modern Nederlands proza
         - Ba 2: Letterkunde IV: Oefeningen moderne Nederlandse poëzie

Dienstverlening

         - Recensieredacteur literatuurwetenschap van het VABB-tijdschrift Internationale Neerlandistiek
         - Redactielid van Poëziekrant
         - Lid van de Commissie Auteurslezingen van de Stichting Lezen
         - Lid van de Adviescommissie Poëzie en essay van het Vlaams Fonds voor de Letteren (2010-2011)
         - Bestuurslid van de Jan Campert-stichting