prof. dr. Lars Bernaerts

E-mail
Telefoon 09 264 40 67
Fax 09 264 41 74
   
Contactadres Blandijnberg 2, 9000 Gent
Bureau gelijkvloers, bureau 100.069 (kaartje)
Spreekuren op afspraak
   
Url http://users.ugent.be/~lbernaer
   
Bibliografie http://lib.ugent.be/bibliografie/801001761821

Onderzoek

Het onderzoek van Lars Bernaerts focust op experimentele literatuur en tekstuele benaderingen van literair proza. In De retoriek van waanzin (2011) onderzoekt hij de retoriek en de narratieve onbetrouwbaarheid van waanzinnige ik-vertellers, met aandacht voor de representatie van waanzin en het gebruik van taalhandelingen. In zijn huidige onderzoek concentreert hij zich op de lectuur van experimentele teksten en literaire hoorspelen aan de hand van postklassieke narratologie, cognitieve literatuurwetenschap en multimodaliteits-/intermedialiteitsstudie. Samen met Hans Vandevoorde en Bart Vervaeck richtte hij het Studiecentrum voor Experimentele Literatuur (SEL) op, waarvan hij vandaag de co-voorzitter is. Hij is bestuurslid van de Vlaamse Vereniging voor Algemene en Vergelijkende Literatuurwetenschap en van de Internationale Vereniging voor Neerlandistiek.

The research of Lars Bernaerts focuses on experimental fiction and methods of textual analysis. In De retoriek van waanzin (The Rhetoric of Madness, 2011), he examined narrative unreliability and rhetorical strategies in 'mad' first-person narration. In his current work, he uses postclassical narratology, cognitive literary studies and multimodality/intermediality for the study of modern experimental fiction (Flemish, Dutch and comparative) and literary radio plays. Together with Hans Vandevoorde and Bart Vervaeck, he co-founded the Center for the Study of Experimental Literature (SEL) of which he is a current co-director. He is a board member of the Flemisch Association of Literary Theory and Comparative Literature and of the International Society of Dutch Studies.
 

  • Interesses / Research Interests

- modern proza uit Nederland en Vlaanderen / modern fiction from the Netherlands and Flanders
- neo-avant-garde en experimentele literatuur / neo-avant-garde and experimental fiction
- klassieke en postklassieke narratologie / classical and postclassical narratology
- cognitieve literatuurstudie / cognitive literary studies
 

  • Representatieve publicaties

(zie ook institutionele bibliografie)

Bernaerts, L. “Voice and Sound in the Anti-Narrative Radioplay”, in: T. Kinzel & J. Mildorf (eds.), Audionarratology. Interfaces of Sound and Narrative. Berlin: De Gruyter, 2016, 133-148  (Narratologia).

Bernaerts, L. “Oude wapens tegen een nieuwe wereld. Over Idyllen. Nieuwe poëzie van Ilja Leonard Pfeijffer”, in: J. de Roder, E. van Boven & A. Meinderts (red.) Jan Campert-Stichting Jaarboek 2015. Den Haag: Jan Campert-Stichting, 2016, 14-23.

Bernaerts, L. “Cognitieve literatuurstudie, de textuur van fictioneel bewustzijn en Jan Lauwereyns’ Monkey business”, in: Tijdschrift voor Nederlands Taal- en Letterkunde, 130, 2, 2014, 193-213.

Bernaerts, L. “Tell-Tale Minds: The Rhetoric of Mad First-Person Narration”, in: N. Jaëck, C. Mallier A. Schmitt & R. Girard (eds.), Les narrateurs fous. Mad Narrators. Bordeaux: Editions de la MSHA, 2014, 185-206.

De Wilde, J., Bernaerts, L. & De Bleeker, L. (eds.) Narration and Translation. Special Issue of Language and Literature.  23 (3), 2014.

Bernaerts, L., Caracciolo, M., Herman, L. & Vervaeck, B. “The Storied Lives of Non-Human Narrators”, in: Narrative. 22 (1), 2014, 68-93

Bernaerts, L. & Van Hulle, D. “Narrative across Versions. Narratology meets Genetic Criticism”, in: Poetics Today. 34 (3), 2013, 281-326.

Bernaerts, L., De Geest, D., Herman, L. & Vervaeck, B. (eds.) Stories and Minds: Cognitive Approaches to Literary Narrative. Lincoln and London: University of Nebraska Press, 2013.

Bernaerts, L. De retoriek van waanzin. Taalhandelingen, onbetrouwbaarheid, delirium en de waanzinnige ik-verteller. Antwerpen: Garant, 2011.

Bernaerts, L. “Interactions in Cuckoo’s Nest. Elements of a Narrative Speech Act Analysis”, in: Narrative. 18 (3), 2010, 276-299.

Bernaerts, L. “Fight Club and the Embedding of Delirium in Narrative”, in: Lars Bernaerts, Luc Herman & Bart Vervaeck (eds.). Madness in Fiction.  Speciaal nummer van Style. 43 (3), 2009, 373-387.

Bernaerts, L. “Naar een autonome kijktekst. Ivo Michiels’ Met Dieric Bouts en Een tuin tussen hond en wolf als experimentele filmliteratuur”, in: Spiegel der Letteren. 51 (3), 2009, 319-339.

  • Links

- Studiecentrum voor Experimentele Literatuur
- Internationale Vereniging voor Neerlandistiek (IVN)
- Vereniging voor Algemene en Vergelijkende Literatuurwetenschap (VAL)