prof. Samuel Mareel

E-mail
Fax 09 264 41 74
   
Contactadres Blandijnberg 2, 9000, Gent
Spreekuren op afspraak
   
Bibliografie http://lib.ugent.be/bibliografie/801001751919

 

 

ONDERZOEK

Interesses

rederijkersliteratuur

stedelijke cultuur

auteurschap

literatuur en de beeldende kunsten

de betekenis van oraliteit en handschriftelijkheid na de uitvinding van de boekdrukkunst

Projecten

Postdoctoraal project FWO-Vlaanderen (2013-2015): Text, Space and Ritual. Dutch Poems Posted in Catholic Places of Worship (1400-1600)

Transcultural Critical Editing: Vernacular Poetry in the Burgundian Netherlands, 1450-1530

Recente en/of representatieve publicaties 

‘Performing the Dutch rederijker lyric. Eduard de Dene and his Testament Rhetoricael (1562)’, The Modern Language Review 108 (2013), p. 1099-1220.

 'In the Book of Life. Manuscript, Memoria, and Community in Eduard de Dene's Testament Rhetoricael (Bruges, 1562)', The Sixteenth Century Journal 43.4, p. 1013-1035.

 ‘Nil Volentibus Arduum’, ‘Rederijkers’, ‘Refrein’, ‘Tachtigers’, in: R. Greene & S. Cushman (eds.), The Princeton Encyclopedia of Poetry and  Poetics. Princeton, N.J.: Princeton University Press, 2012, p. 948-949, 1151, 1152-1153, 1408.

 ‘Urban literary patronage in the early modern Low Countries – public festive culture and individual authorship’, Renaissance Quarterly 64.1 (2011), p. 50-78.

‘‘You who serve me well’. Representations of gossip, newsmongering and public opinion in the plays of Cornelis Everaert’, in: J. Bloemendal & A. van Dixhoorn (red.), Literary Culture and Public Opinion in the  Low Countries, ca. 1500-1700. Leiden: Brill, 2010, p. 37-53.

Voor vorst en stad. De literaire productie bij stedelijke feesten ter ere van het huis Habsburg-Bourgondië in Vlaanderen en Brabant  (1432-1561). Amsterdam : Amsterdam University Press, 2010.

‘Theatre and politics in Brussels from Charles the Bold to Philip the Fair: the Leemans collection’, in: H. Wijsman (red.), with the  collaboration of S. Speakman Sutch & A. Kelders, Le livre en transition. Manuscrit et imprimé au temps de Philippe le Beau / Books in  transition. Manuscripts and printed books at the time of Philip the Fair. Turnhout: Brepols, 2010, p. 213-230.

[met Dirk Coigneau] (red.), Met eigen ogen. De rederijker als dichtend individu (1450-1600). Gent 2009.

‘Entre ciel et terre. Le théâtre socio-politique de Cornelis Everaert’, European Medieval Drama 12 (2008), p. 93-108.

‘For prince and townsman. An elegy by Anthonis De Roovere on the death of Charles the Bold’, Mediaevalia 27.2 (2007)p. 59-74.

‘Rhetorijkelick ghestelt. Beschrijvingen in verzen van blijde intredes en andere stedelijke feesten ter ere van de vorst’, Spiegel der  Letteren 49.2 (2007), p. 183-196.

‘Urban literary propaganda on the battle of Pavia. Cornelis Everaert’s “Tspel van den Hooghen Wynt ende Zoeten Reyn”’, Queeste 13.2 (2006), p. 97-108.

‘In woord en beeld. Gesproken intredetoneel in de Zuidelijke Nederlanden op de overgang tussen Middeleeuwen en Moderne Tijd’, Spiegel der Letteren 48.1 (2006), p. 1-26.

Organisatie congressen

Mary of Burgundy. The Reign, the 'Persona' and the Legacy of a European Princess. Brussel en Brugge, 5-7 maart 2015

Cross-Over 2013 - Over Grenzen. Universiteit Gent, vrijdag 8 februari 2013

The Aura of the Word in the Early Age of Print (1450-1600). Koninklijke Vlaamse Academie van België voor Wetenschappen en    Kunsten, Brussel, 13-15 september 2012.

ONDERWIJS

Ba 1 - Nederlandse letterkunde II hoorcollege

Ba 2 - Methodologie van de geschiedenis: paleografie met tekstverklaring

Ba 3 - Capita selecta

Ba 3 - Onderzoeksseminarie

 

DIENSTVERLENING

Redacteur van Queeste. Tijdschrift over middeleeuwse literatuur in de Nederlanden

Bestuurslid van de Koninklijke soevereine hoofdkamer van retorica De Fonteine te Gent redacteur van het Jaarboek

Lid van de Jonge Academie