prof. dr. Jurgen Pieters

E-mail
Telefoon 09 264 40 13, 09 264 40 97, 09 264 41 59
Fax 09 264 41 59
   
Contactadres Blandijnberg 2, 9000 Gent
Bureau gelijkvloers, bureau 100.074 (kaartje)
Spreekuren op afspraak
   
Url http://www.nederlandseliteratuur.ugent.be/personeel/pieters
   
Bibliografie http://lib.ugent.be/bibliografie/801001021082

Opleiding en werkervaring

   Studeerde Nederlands, Engels en algemene literatuurwetenschap aan de Universiteit Gent. Schreef onder begeleiding van A.M. Musschoot een proefschrift over de methodologische grondslagen van het New Historicism van Stephen Greenblatt. Werd in 2002 benoemd als docent algemene literatuurwetenschap.

Onderzoeksinteresses

Algemene en theoretische literatuurwetenschap; literatuur en cultuur van de Gouden Eeuw; theorievorming van de cultuurgeschiedenis

 

Belangrijkste publicaties

 

1. Boeken

De honden van King Lear (1999, Historische Uitgeverij) [Bekroond met de prijs van de provincie Oost-Vlaanderen: Letterkunde (essay)]

Moments of Negotiation. The New Historicism of Stephen Greenblatt (2001, Amsterdam UP)

De tranen van de herinnering. Het gesprek met de doden (2005, Historische Uitgeverij, 2e druk in 2008) [Bekroond met de prijs van de Vlaamse Provincies: Letterkunde (essay)]

Speaking with the dead. Explorations in Literature and History (2005, Edinburgh UP)

Historische letterkunde vandaag en morgen (2011, Amsterdam UP)

 

 2. Redactie van verzamelbundels

Critical self-fashioning: Stephen Greenblatt and the New Historicism (1999, Peter Lang)

Memo Barthes (samen met Rokus Hofstede) (2004, Vantilt)

Roland Barthes, Het werkelijheidseffect (2004, Historische Uitgeverij)

Reading Barthes Retroactively (samen met Kris Pint) (2009, Edinburgh UP)

Literature and Culture: the work of Catherine Belsey (samen met Neil Badmington) (2010, special issue of Textual Practice)

Hermeneutiek in veelvoud (samen met Lars Bernaerts) (2011, CLW-cahier)

 

3. Artikels in wetenschappelijke tijdschriften

Bijdragen in o.m. Spiegel der Letteren, Nederlandse Letterkunde, History and Theory, Postmodern Culture, Paragraph, Textual Practice, Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde, De Zeventiende Eeuw.

 

 

Begeleiding doctoraten

Was in het verleden promotor van de proefschriften van:

Stijn Bussels (de Blijde Intrede van Filips in Antwerpen 1549)

Bram Van Oostveldt (co-promotor) (ideeën en theorieën over natuurlijk acteren in de 18e eeuw)

Kris Pint (Roland Barthes aan het Collège de France)

Laurens De Vos (Wreedheid en Verlangen in hedendaags Engels theater / Sarah Kane, Tom Stoppard, Samuel Beckett, Antonin Artaud)

Lars Bernaerts (literatuur en waanzin / taalhandelingstheorieën / Nederlandse letterkunde)

Christophe Madelein (het sublieme in de Lage Landen, 1770-1830)

Elke Van Nieuwenhuyze (samen met A.M. Musschoot) (naturalistisch proza van Buysse en Emants / geschiedtheorie van Frank Ankersmit)

Lise Gosseye (Constantijn Huygens' Ooghentroost als historische bron)

 

Is thans promotor van de volgende doctorandi:

Christophe Van der Vorst (Constantijn Huygens' Ooghentroost: intertekstualiteit en hermeneutiek)

Julie Rogiest (Dirck V. Coornherts Zedekunst)

Dries Vrijders (het literatuurwetenschappelijke werk van Kenneth Burke)

Britt Dams (teksten over Hollands Brazilië uit de 17e eeuw)

Flora Keersmaekers (Vladimir Nabokov als lezer/lesgever)

Mike Keirsbilck (drie stukken van Vondel in het licht van Michel Foucaults 'gouvernementalité'-begrip)

Sarah Pardon (representaties van de Franse Revolutie in Engelse en Nederlandse eigentijdse literaire teksten)

Kathleen Vandeputte (het gemeenschapsbegrip in hedendaagse politieke filosofie - Nancy, Blanchot, Bataille, Agamben)

Simon Van Damme (het orgeltraktaat van Constantijn Huygens)

 

Onderwijs

Is verantwoordelijk lesgever voor de volgende cursussen: Algemene Literatuurwetenschap (ba), Poëtica (ba), Theoretische Literatuurwetenschap (ma) en Theorieën van de Cultuurgeschiedenis (ma). Is occasioneel lesgever in Seminarie Algemene Literatuurwetenschap (ba), Theorieën en Methoden van de Literatuurgeschiedenis en onderdelen historische Nederlandse letterkunde.

 

Dienstverlening

Voorzitter van de Opleidingscommissie Taal- en Letterkunde

Voorzitter van de facultaire Examencommissies