prof. Yves T'Sjoen

E-mail
Telefoon 09 264 40 66
Fax 09 264 41 74
   
Contactadres Blandijnberg 2, 9000, Gent
Spreekuren maandag van 14.30 tot 15.30 uur
  dinsdag van 10.00 tot 11.00 uur
   
Bibliografie http://lib.ugent.be/bibliografie/801000850425

moderne Nederlandse literatuur (specialisatie: interbellum- en naoorlogse poëzie); poëziestudie; moderne editiewetenschap; Afrikaanse letterkunde

Opleiding en werkervaring

Yves T'Sjoen (1966) studeerde Germaanse Filologie aan de Universiteit Gent. Hij promoveerde in 2001 op een studie over de genese en de drukgeschiedenis van de poëzie van Richard Minne (promotor: Prof. dr. A.M. Musschoot). Hij is als hoofddocent verbonden aan de Afdeling Nederlands van de Vakgroep Letterkunde. Daarnaast is hij als buitengewoon hoogleraar verbonden aan het Departement Afrikaans en Nederlands van de Universiteit van Stellenbosch (Zuid-Afrika).

Vanaf januari 2011 is hij aangesteld als coördinator (of contactpersoon) van de Afdeling Nederlands van de Vakgroep Letterkunde.

 

Onderzoek

 

Interesses

interbellumliteratuur, moderne poëzie, teksteditie en Afrikaanse literatuur

 

Projecten

- Editie van het Verzameld Werk van L.P. Boon (samenwerking tussen Universiteit Antwerpen (Louis Paul Boon Documentatiecentrum) en de Afdeling Nederlands van de Vakgroep Letterkunde, UGent).

- Editiereeks moderne literatuur in Vlaanderen (verschijnt in de fondsen van Academic & Scientific Publishers en LannooCampus).

- Oerboekenreeks (ed. Jeroen Brouwers (2006), Mensje van Keulen (2008), S. Vestdijk (2010) en Jan Siebelink (2012). Redactieraad: Letterkundig Museum (Den Haag), Huygens Instituut (Den Haag), Universiteit van Amsterdam en Onderzoeksgroep Teksteditie Literatuur in Vlaanderen (Universiteit Gent).

 

Publicaties (vanaf 2011)

BOEKEN

Dingenzoeken in Taka-Tukaland. Periteksten in de moderne Nederlandstalige poëzie. Academia Press, Gent, 2011, 267 p.

 

HOOFDSTUKKEN IN BOEKEN

VABB/B2

- Yves T’Sjoen en Ronel Foster, ‘Woord vooraf’, in Toenadering. Literair grensverkeer tussen Afrikaans en Nederlands/Literêre grensverkeer tussen Afrikaans en Nederlands. Y. T’Sjoen en R. Foster (red.). Acco, Leuven/Den Haag, 2012, p. 7-26. [GPRC]

- ‘Sheila Cussons en Wilma Stockenström in de Nederlandse literatuur. Literair-institutionele verkenning en receptieoverzicht’, in Toenadering. Literair grensverkeer tussen Afrikaans en Nederlands/Literêre grensverkeer tussen Afrikaans en Nederlands. Y. T’Sjoen en R. Foster (red.). Leuven/Den Haag, 2012, p. 319-339. [GPRC]

B2

- ‘Inleiding. Een brokkelige poëziegeschiedenis’, in De tegenstrijdige generatie. Dichters van de jaren zeventig. Samenstelling en inleiding Y. T’Sjoen, Meulenhoff, Amsterdam, 2011, p. 7-18.

- ‘Wanneer Mustafa geen Mohammed meer is. Over het dichterschap van Mustafa Stitou’, in Judit Gera, Orsolya Réthelyi, Roel Smit, Krisztina Noémi Töro en Orsolya Varga (red.), Diversiteit. Handelingen Regionaal Colloquium Neerlandicum, Pro Nederlandistica, Boedapest, 2011, p. 413-432.

- ‘Een huis dat tussen nacht en morgen staat’ (Hugo Claus), in Lexicon van literaire werken, Noordhoff Uitgevers, Groningen, nr. 89 (februari 2011), 11 p. + I/II.

- ‘Staties op weg naar Inframundo. PHH, binnenwaartse buitenstaander’, in Peter Holvoet-Hanssen Kaapvaart. 62e Arkprijs van het Vrije Woord. L. de Vos (red.). De Zwarte Panter, Antwerpen, 2012, p. 39-50.

- ‘“Een grote, onverklaarbare ode aan de Mens, de myte en het onmogelijke”. Kunstnotities van Hugues C. Pernath in ‘Het Geestesleven’ van Vooruit (augustus 1957-oktobver 1960)’, in ‘Jarig in mijn schitterend woord’. Opstellen over Hugues C. Pernath. Y. T’Sjoen, E. van Damme en L. Custers (red.). Academia Press, 2012, p. 105-115.

- Yves T’Sjoen en Bart Nuyens, ‘Michiels als kunstcriticus. Verkenning van poëticale en discursieve verschuivingen in de literatuur- en kunstkritische opstellen in Het Handelsblad (1948-1957)’, in Ivo Michiels en de kunsten. L. Bernaerts, H. Vandevoorde en B. Vervaeck (red.). SEL-reeks 3. Academia Press, Gent, 2013, p. 159-171.

- ‘De Tijd en Mens-poëzie van Albert Bontridder. Landmark voor een oeuvre. Een beknopt overzicht van lezingen door “believers”’, in Albert Bontridder, Naakt als glas. De Tijd en Mens-poëzie van Albert Bontridder. Y. T’Sjoen (nawoord), Y. T’Sjoen, E. van Damme en L. van Melle (ed.). Academic & Scientific Publishers Editions (ASP), Brussel, 2013, p. 173-185. [GPRC]

 

(CO)REDACTEUR

- De tegenstrijdige generatie. Dichters van de jaren zeventig. Samenstelling en inleiding Y. T’Sjoen, Meulenhoff, Amsterdam, 2011, 319 p.

- Mededelingen van het Cyriel Buysse Genootschap. A.M. Musschoot, Y. T’Sjoen en J. van Parys (red.). Deel XXVII. Gent, 2011, 215 p.

- Nieuwe deuren. Een staalkaart van letterkundig onderzoek. Y. T’Sjoen (red.). Spieghel Historiael/Studia Germania Gandensia. Jaarboek Bond van Gentse Germanisten. Academia Press, Gent, 2012, 90 p.

- Toenadering. Literair grensverkeer tussen Afrikaans en Nederlands/Literêre grensverkeer tussen Afrikaans en Nederlands. Y. T’Sjoen en R. Foster (red.). Acco, Leuven/Den Haag, 2012, 353 p. [GPRC]

- ‘Jarig in mijn schitterend woord’. Opstellen over Hugues C. Pernath. Y. T’Sjoen, E. van Damme en L. Custers (red.). Academia Press, Gent, 2012, 159 p.

- Mededelingen van het Cyriel Buysse Genootschap. A.M. Musschoot, Y. T’Sjoen en J. van Parys (red.). Cyriel Buysse Genootschap, Gent, 2012, deel XXVIII, 239 p.

 

(CO)EDITEUR

- Ivo Michiels, Het literatuurkritische werk in ‘Het Handelsblad’ (1948-1957). Ed. B. Nuyens en Y. T’Sjoen, nawoord B. Nuyens. KANTL, Gent, 3 dln., deel 1 (2010), deel 2 (2013) en deel 3 (2014). Deel 1: 511 p.

- Louis Paul Boon, De paradijsvogel/De meisjes van Jesses/Het boek Jezebel. Ed. K. Humbeeck, B. Kennis, M. de Ridder, E. Bruinsma, A.M. Musschoot, T. Peeters, Y. T’Sjoen, L. Vantorre. De Arbeiderspers, Amsterdam/Antwerpen, 2010, 537 p. [Verzameld Werk, deel 13]

- S. Vestdijk, Kind tusschen vier vrouwen. De kroniek van een jongensleven. Redactie en samenstelling: Yves T’Sjoen (UG) en Sjoerd van Faassen (LM); teksteditie: H.T.M. van Vliet. Atlas, Amsterdam, 2010 [Oerboek 4].

- Louis Paul Boon, Niets gaat ten onder. Ed. K. Humbeeck, B. Kennis, M. de Ridder, E. Bruinsma, A.M. Musschoot, Y. T’Sjoen, L. Vantorre. De Arbeiderspers, Amsterdam/Antwerpen, 2011, 166 p. [Verzameld Werk, deel 10]

- Jan de Roek, Ik ben de overlevende. Een keuze uit het werk van Jan de Roek. Ed. M. Dupuis en Y. T’Sjoen, voorwoord: H. Vandevoorde. VUBPress, Brussel, 2011, 221 p.

- Louis Paul Boon, Boontje’s reservaat. K. Humbeeck, B. Kennis, E. Bruinsma, T. Peeters, M. de Ridder, T. Sintobin, Y. T’Sjoen, L. Vantorre en S. Verbeeck (ed.). De Arbeiderspers, Utrecht/Amsterdam/Antwerpen, 2012, 490 p. [Verzameld Werk, deel 11]

- Jan Siebelink, Daniël in de vallei. Oerboek. Redactie: P. de Bruijn, D. Cartens, S. van Faassen, L. Kuitert, M. Rotenstreich en Y. T’Sjoen. De Bezige Bij, Amsterdam, 2013, 399 p. [Oerboek 5]

- Louis Paul Boon, Het Geuzenboek. K. Humbeeck, B. Kennis, E. Bruinsma, T. Peeters, M. de Ridder, V. Rousseau, T. Sintobin, Y. T’Sjoen, L. Vantorre en S. Verbeeck (ed.). De Arbeiderspers, Utrecht/Amsterdam/Antwerpen, 814 p. [Verzameld Werk, deel 20]

- Albert Bontridder, Naakt als glas. De Tijd en Mens-poëzie van Albert Bontridder. Y. T’Sjoen (nawoord), Y. T’Sjoen, E. van Damme en L. Van Melle (ed.). Academic & Scientific Publishers Editions (ASP), Brussel, 2013, 193 p. [GPRC]

 

ARTIKELEN

A1

- ‘Hugo Claus als meervoud. Pleidooi voor een wetenschappelijke documentaire varianteneditie van Claus’ verzamelde poëzie’, in Tydskrif vir Letterkunde. ’n Tydskrif vir Afrikaanse letterkunde/A Journal for African Literature 49 (2012) 2, p. 150-159.

- ‘“Zou de wereldbol een beetje aan het leeglopen zijn?” Herman de Coninck over het Afrikaans en Afrikaner maatschappij, cultuur en politiek’, in Tydskrif vir Letterkunde. ’n Tydskrif vir Afrikaanse letterkunde/A Journal for African Literature 49 (2012) 2, p. 5-24.

- ‘Beloken blikvelden in de Lage Landen: Eenentwintigste-eeuwse receptie van Nederlandse vertalingen van Afrikaanse poëzie, in Tydskrif vir Letterkunde. ’n Tydskrif vir Afrika-letterkunde/A Journal for African Literature 50 (2013) 1 (Herfs/Autumn), p. 16-35.

 

VABB-1

- Yves T’Sjoen en Els van Damme, ‘Kuipers meets Minne en Boon. De Kapellekensbaan in het fonds van De Arbeiderspers’, in Zacht Lawijd. Literair-historisch tijdschrift 10 (2010-2011) 1 (januari-maart 2011), p. 63-83.

- ‘Jan van Nijlen, Palladium en het plan voor Beatrijs’, in Zacht Lawijd. Literair-historisch tijdschrift 11 (2012) 1 (januari-maart), p. 73-88.

- ‘De academische blik op het literaire oeuvre van Jan de Roek. Beschouwingen bij een beperkt receptieoverzicht’, in Verslagen en Mededelingen van de Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde 122 (2012) 2, p. 105-120.

- ‘“Van op de hooge Brug” van Richard Minne. Omzwervingen van een gedicht’, in Zacht Lawijd. Literair-historisch tijdschrift 13 (2012-2013) 1 (januari-maart 2013), p. 39-47.

- Lynn Custers en Yves T’Sjoen, ‘A Traumatheoretical Reading of Hugues C. Pernath’s War Poetry’, Journal of Literary Studies. Special Issue: Mending Wounds: Healing, Working Through, or Staying in Trauma? L. Kella, D. Watson & M. Williams (eds.). Routledge/UNISA Press, 29 (2013) 2 (June), p. 117-132. Url: <http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/02564718.2013.777147>

 

V

- ‘Waar blijven de jongeren? Ivo Michiels’ lezing van Gerard Walschap in de jaren veertig en vijftig: van (verhalend) lezen tot (experimenterend) schrijven’, in Deus ex Machina, themanummer Ivo Michiels, 35 (2011) 138-139 (september-december), p. 73-81.

- ‘“Ga maar, vlieg maar weer uit!”. Een verzamelbundel van Rob Schouten’, in Ons Erfdeel, 55 (2012) 2 (mei), p. 175-177.

- ‘Bewegingen in “mijn lees- en leefhoofd”. Poëziekritiek van Hans Groenewegen, in Ons Erfdeel 55 (2012) 3 (november), p. 169-171.

LEZINGEN OP INTERNATIONALE CONGRESSEN (2012-2013)

- ‘Dutch Literature and North America. J. Bernlef and the American Poetry. Poetical-Strategic Mentions of Marianne Moore’, Modern Language Association of America, Annual Convention, Netherlandic Discussion Group, Boston, 3-6 januari 2013.

- ‘Socially Engaged Poetry and the New Media in the Netherlands’. Congres ACLA (American Comparative Literature Association), Global Positioning Systems, Session: The Poet and the World, University of Toronto, 4-7 april 2013.

- ‘Gombrowicz, Miłosz, Themerson en Witkiewicz in de Nederlandse literatuur. Poolse experimentelen in De Revisor. Het geval Nicolaas Matsier & Stefan Themerson’. Colloquium In verscheidenheid verenigd – eenheid in verscheidenheid. Regionaal Colloquium Neerlandicum, Adam Mickiewicz Universiteit, Poznań, 9-12 mei 2013 [sessievoorzitter: Midden-Europese literatuur in de Lage Landen].

- ‘Hart Crane in the Poetry of Hugo Claus’. 24th Annual Conference American Literature Association, Boston, 23-26 mei 2013.

LEZINGEN OP NATIONALE CONGRESSEN (2012-2013)

- Yves T’Sjoen en Els van Damme, ‘René de Clercq “als dichter” en “als propagandistisch redenaar”. Beeldvormingen in de vrijzinnige literatuurkritiek in het interbellum’. Studienamiddag René de Clercq. Organisatie: ADVN, Antwerpen, 9 november 2012.

- ‘Hart Crane in de poëzie van Hugo Claus’, Studiedag ‘De “clausiaanse” handgreep. Hugo Claus en de literaire vertaling’. Vakgroep Letterkunde (Afdeling Nederlands) i.s.m. AOG Literatuur in vertaling en Studie- en Documentatiecentrum Hugo Claus (UAntwerpen). Organisatie: Y. T’Sjoen en L. de Potter (UG). KANTL, Gent, 18 april 2013.

LEZINGEN VOOR CULTURELE VERENIGINGEN (2012-2013)

- ‘De relevantie van de dichter Jan de Roek vandaag’, referaat bij de boekpresentatie van Ik ben de overlevende. Een keuze uit het werk van Jan de Roek, Letterenhuis, Antwerpen, 22 oktober 2011.

- Inleiding bij de boekpresentatie van Incantaties I (Inge Braeckman), KANTL, Gent, 2 december 2011.

- ‘Experimenten in de traditie. Beelden van Armand van Assche’, Bibliotheca Wasiana, Sint-Niklaas, 20 april 2013.

 

Begeleiding doctoraten

Promotor:

- Paul Demets, Poëticale opvattingen van Paul Snoek. DBC: Y. T’Sjoen, S. Hertmans (copromotor) en A.M. Musschoot

- Bernard Verstraete, De evolutie in de vrouwelijkheidsconstructies in het werk van Piet van Aken. DBC: Y. T’Sjoen, C. Longman (copromotor), B. Vervaeck en L. Bernaerts

- Marni Bonthuys, ’n Vergelykende ondersoek na die toekenning van debuutpryse vir Afrikaanse en Nederlandstalige poësie, 1990-2009. Universiteit van Stellenbosch, R. Foster (promotor) en Y. T’Sjoen (copromotor)

Lid van de doctoraatsbegeleidingscommissie:

- An Willems, Multiculturele en meertalige literatuur in de Scandinavische landen [BOF-onderzoeksproject] W. Behschnitt (promotor) en Y. T’Sjoen

Organisatie (inter)nationale congressen en studiedagen

- Midden-Europa & de Nederlanden. Literaire inspiraties, variaties, combinaties (van interbellum tot heden), Organisatie: KU Leuven en UGent, Brussel, 25-26 februari 2011 [organiserend en wetenschappelijk comité].

- Het eigene en het vreemde revisited. De omgang met de ander in literaire vertalingen. Onderzoeksdag AOG ‘Literatuur in vertaling’ (Hogeschool en UGent), 8 maart 2011 [organiserend comité; moderator/respondent].

- ‘Jarig in mijn schitterend woord. Colloquium over H.C. Pernath’. Organisatie: Pernath Fonds, Universiteit Gent, Universiteit Antwerpen en AMVC-Letterenhuis, 27 april 2011.

- Somerskool Afrikaans, 19-23 september 2011 [organiserend comité].

- Workshop met Piet Gerbrandy, ‘Kritiek, lyriek, retoriek’, Universiteit Gent, 11 mei 2011. [organisatie: Yves T’Sjoen, Bart van der Straeten en Carl de Strycker]

- ‘Remakes/Reprises. Recyclages van gedichten(reeksen) in de moderne Nederlandstalige poëzie’. Workshop. Organisatie: Carl de Strycker en Yves T’Sjoen. Het Pand, Gent, 29 maart 2012.

- Internationaal Seminarie Afrikaans, UGent, 2-6 juli 2012. [organiserend comité]

- ‘Gils in duo. Gust Gils en het experiment’. Studiedag van het Studiecentrum voor Experimentele Literatuur (SEL), Universiteit Gent en Vrije Universiteit Brussel. Organisatie: Hans Vandevoorde, Matthias Velle en Yves T’Sjoen. Het Pand, Gent, 7 december 2012.

- ‘Over grenzen’. Cross-over. Internationaal Colloquium van de Letterkundige Neerlandistiek. Universiteit Gent, 8 februari 2013. [wetenschappelijk comité]

- ‘De “clausiaanse” handgreep. Hugo Claus en de literaire vertaling’. Vakgroep Letterkunde Universiteit Gent, i.s.m. AOG ‘Literatuur in vertaling’en Studie- en Documentatiecentrum Hugo Claus (Universiteit Antwerpen). Organisatie: Y. T’Sjoen en L. de Potter. KANTL, Gent, 18 april 2013. [organiserend en wetenschappelijk comité]

- ‘De dichter-editeur’. Universiteit Gent, Poëziecentrum en CTB/KANTL. Organisatie: Y. T’Sjoen, B. van Raemdonck, C. de Strycker (Poëziecentrum) en E. Vanhoutte (CTB), Poëziecentrum, 26 april 2013.

Organisatie van culturele manifestaties

- Jan Lauwereyns, ‘De kleuren van alles of niets. Engagement, betekenis en literatuur’, Organisatie: Carl de Strycker, Yves T’Sjoen en Bart van der Straeten (Afdeling Nederlands/Afdeling ALW, Vakgroep Letterkunde), Universiteit Gent, 1 februari 2011.

- Het gewichtige lichaam (m.m.v. M. Vervaet, M. De Sterck en I. Devisch − 8, 15 en 22 februari 2011), i.s.m. Stedelijke Openbare Bibliotheek Gent, Museum Dr. Guislain en Faculteit Geneeskunde (UGent).

- Jong geweld (m.m.v. Gerda Dendooven en Stijn Vanheule – 14 en 28 februari 2012), i.s.m. Stedelijke Openbare Bibliotheek (Gent) en Museum Dr. Guislain.

- Sms-poëziewedstrijd UGent, 7 november-17 december 2011. Uitreiking in Zaal Rector Vermeylen, 1 maart 2012.

- ‘Gent, kop en hart’, Hommage Richard Minne (met Charles Ducal, Roland Jooris, Anton Korteweg, Jeroen Theunysen en Elisabeth Tonnard), Universiteit Gent, Het Pand, 1 maart 2012.

- Nerveuze vrouwen (m.m.v. K. van der Stighelen, E. van den Ende en N. van den Broeck − 29 januari, 5 februari en 12 februari 2013), i.s.m. Stedelijke Openbare Bibliotheek Gent en Museum Dr. Guislain.

- Hommage Paul Snoek (met Lies van Gasse, Luuk Gruwez, Peter Holvoet-Hanssen, Marije Langelaar, Delphine Lecompte, 5 studenten-dichters en Paul Demets), Universiteit Gent i.s.m. Poëziecentrum en Letterenhuis, Zaal Rector Vermeylen, Het Pand, 14 maart 2013.

Onderwijs 2013-14

Nederlandse Letterkunde IV [Bachelor 2; titularis]

Nederlandse Letterkunde V [Bachelor 3; medelesgever]

Afrikaans: taal- en letterkunde [Bachelor 3; medelesgever]

Seminarie Nederlandse Literatuur [Bachelor 3; medelesgever]

Moderne Nederlandse Letterkunde II [Master; titularis]

Onderzoeksseminarie Nederlandse Letterkunde [Master; titularis]

Exploratie van medisch-ethische vraagstellingen. Studium Generale 'Medical Humanities' [faculteit Geneeskunde, medelesgever]

 

Dienstverlening

INTERNE DIENSTVERLENING

- Faculteitsraad Letteren en Wijsbegeerte

- Vakgroepraad Letterkunde

- Coördinator/contactpersoon (ATA/DL) van de Afdeling Nederlands van de Vakgroep Letterkunde

- Stuurgroep van de Opleidingscommissie T&L: 2 talen

- Kwaliteitscel Onderwijs

- Voorzitter examencommissie Vergelijkende Moderne Letterkunde

- Departementele coördinator bilaterale Erasmus-akkoorden met de Adam Mickiewicz Universiteit Poznań (Polen), Karelsuniversiteit Praag (Tsjechië), de Palacky Universiteit Olomouc (Tsjechië) en Masaryk-universiteit Brno (Tsjechië).

EXTERNE WETENSCHAPPELIJKE DIENSTVERLENING

Peer review

periodieken

- Neerlandistiek.nl (elektronisch tijdschrift voor Nederlandse taal- en letterkunde)

- Tydskrif vir Nederlands en Afrikaans (TN&A)

- Handelingen (Koninklijke Zuidnederlandse Maatschappij)

- Stilet (Universiteit van Bloemfontein, Zuid-Afrika)

- LitNet Akademies – Geesteswetenskappe (geaccrediteerd e-tijdschrift, Zuid-Afrika)

- Spiegel der Letteren

- Werkwinkel (wetenschappelijk periodiek Adam Mickiewicz Universiteit Poznań, Polen)

uitgeverijen en fondsen

- Academia Press (Ginkgoreeks) en Garant

- National Research Fund South Africa (NRF)

- Fonds de la Recherche Scientique (FNRS)

- Netherlands Institute for Advanced Study in the Humanities and Social Sciences (NIAS)

Redactie tijdschriften

- Mededelingen Cyriel Buysse Genootschap (vanaf 2009)

- Zacht Lawijd. Literair-historisch tijdschrift (Uitgeverij Garant, Leuven, vanaf 2001)

 

Wetenschappelijke adviesraden

- Verslagen & Mededelingen van de Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde, KANTL (VABB-1)

- Stilet (Universiteit van die Vrystaat - Departement Afrikaans en Nederlands, Duits en Frans), Bloemfontein, Zuid-Afrika (VABB-1)

- Tijdskrif vir Nederlands en Afrikaans (VABB-1)

- Dutch Crossing. Journal of Low Countries Studies (Web of Science)

Actief lidmaatschap (auteurs)genootschappen, fondsen en bonden

- Cyriel Buysse Genootschap (secretaris)

- Bond van Gentse Germanisten (voorzitter)

- Hugues C. Pernath-fonds (bestuurslid)

- Arkcomité van het Vrije Woord

- Commissie Taal- en Letterkunde, Maatschappij van Nederlandse Letterkunde

Lidmaatschap van onderzoeksgroepen UGent

- LITRA. Centre for Literature and Trauma

- SEL. Studiecentrum Experimentele Literatuur/Study Centre for Experimental Literature, Alliantieonderzoeksgroep UGent/VUB

- Associatie-onderzoeksgroep UGent. Creatie, Bemiddeling en Context van de beeldende kunst

- Associatie-onderzoeksgroep UGent: Literatuur in vertaling

- CESAH. Centre for Studies in African Humanities

- GAP. Gents Afrika Platform

- GCDH. Ghent Centre for Digital Humanities – Gents Centrum voor Digital Humanities

- CODL-internationale werkgroep (Circulation of Dutch Literature)

- Onderzoeksgroep UGent, Teksteditie Literatuur in Vlaanderen (voorzitter)

Lidmaatschap van beroepsorganisaties

- Koninklijke Zuid-Nederlandse Maatschappij voor Taal- en Letterkunde en Geschiedenis

- Vlaamse Vereniging voor Algemene en Vergelijkende Literatuurwetenschap

- Maatschappij der Nederlandse Letterkunde

- European Society for Textual Scholarship

- Geassocieerd lid van de Onderzoekschool Literatuurwetenschap

- Society for Textual Scholarship

- American Comparative Literature Association

- Association of Low Countries Studies 

- Modern Language Association

- International Comparative Literature Association

[Laatst bijgewerkt op 15 juli 2013]