prof. dr. Kristoffel Demoen

E-mail
Telefoon 09 264 40 28
Fax 09 264 41 64
09 264 41 74
   
Contactadres Blandijnberg 2, 9000 Gent
Bureau 2de verdieping, bureau 120.035 (kaartje)
Spreekuren op afspraak
   
Feedback examens Eerste semester: vrijdag 17 februari 2017 van 12.30 tot 14.30, Blandijn, 2de verdieping, kantoor 120.035
  Tweede semester: op afspraak, Blandijn, 2de verdieping, kantoor 120.035
  Tweede examenperiode: op afspraak, Blandijn, 2de verdieping, kantoor 120.035
   
Url http://www.latijnengrieks.ugent.be/grieks/personeel/ugentid/801000631163
   
Bibliografie http://lib.ugent.be/bibliografie/801000631163

Korte biografie

Hoogleraar Oudgriekse en Byzantijnse letterkunde

2011: Professeur invité aan de Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales, Paris

2001: benoeming tot docent in de Oudgriekse letterkunde aan de Universiteit Gent

1998: Summer fellow in Dumbarton Oaks Research Library and Collection (Harvard University), Washington DC

1993-2001: postdoctoraal onderzoeker Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek – Vlaanderen

1993: doctor in de klassieke filologie, Universiteit Gent. Titel proefschrift: "Retoriek en hermeneutiek in de pagane en bijbelse paradeigmata in de poëzie van Gregorios van Nazianze", promotor Edmond Voordeckers

1987-1993: aspirant Nationaal Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek, onderbroken voor burgerdienst in de sociale sector

1987: geaggregeerde hoger secundair onderwijs

1987: vervolmakingscursus Nieuwgriekse taal en literatuur, Balkaninstituut, Thessaloniki

1986: licentiaat klassieke filologie, Rijksuniversiteit Gent

°1964

Onderzoek

Onderzoeksdomeinen

Griekse literatuur uit de keizertijd (Tweede Sofistiek), Late Oudheid (patristiek) en vroege tot midden-byzantijnse periode. Vooral narratief proza en poëzie (o.a. epigrammen).

Retoriek en poëtica, en de link met ideologie en tekstinterpretatie.

Literaire vertaalwetenschappen.

Wetenschappelijke activiteiten en publicaties

Begeleiding van lopend en afgerond doctoraatsonderzoek

 • Renaat Meesters, Byzantine book epigrams as 'living texts'. (Co-promotor: Peter Van Nuffelen)
 • Tine Scheijnen, The Posthomerica of Quintus Smyrnaeus: analysis in a diachronic and synchronic literary field.
 • Sylvie Geerts, De verwerking van de klassieke mythologie in de Nederlandstalige jeugdliteratuur van 1970-heden: een ideologiekritisch onderzoek. (Co-promotor: Bruno Vanobbergen)
 • Maarten Taveirne, Bijbelse stilering in de Griekse en Latijnse Acta Martyrum en Passiones van de Late Oudheid.  (Promotor: Danny Praet)
 • Charlotte Gruber, Antigone in/as Transition (Promotor: Katharina Pewny)
 • Berenice Verhelst, Nonnos' Dionysiaka als exponent van de "mozaïkale poëtica" van de erg Late Oudheid. Een structurele, generische en retorische analyse.
 • Matthias Velle, Over het postmoderne statuut van de klassieke tragedie en de tragische visie: Peter Verhelsts romans en theater(teksten). (Co-promotor Bart Vervaeck)
 • Rachele Ricceri, Critical edition and commentary of Gregory of Nazianzus' poem II,1,50. (Joint PhD Roma, Tor Vergata, co-promotor met Valerio Casadio)

afgerond

 • Peter Newey, Φιλοτιμότατος καὶ φιλοδοξότατος. Titus Quinctius Flamininus, the Man and his Portrayal by Plutarch. Promotie september 2012. (Co-promotor: Koen De Temmerman)
 • Floris Bernard, The beats of the pen. Social Contexts of Reading and Writing Poetry in Eleventh-Century Constantinople. Promotie maart 2010.
 • Wannes Gyselinck, Talis oratio, qualis vita. Een tekstpragmatisch onderzoek naar de poëtica van Flavius Philostratus’ Vita Apollonii. Promotie maart 2008.
 • Mieke Penninck, Een analyse van de Grottaferrata Digenis Akritis in vergelijking met drie modellen. Promotie september 2007. (Promotor: Gunnar De Boel)
 • Koen De Temmerman, Personages op papyrus. Een narratologische analyse van de retorische karakteriseringstechnieken in de Oudgriekse roman. Promotie mei 2006
 • Björn Isebaert, De Παράδεισος van Ioannes Kuriotes Geometres (?). Kritische tekst met inleiding en commentaar. Promotie mei 2004. (Promotor: Ludo De Lannoy)
 • Katja De Herdt, "Je crains que vous ne me trouviez trop moderne pour un Grec." Over Griekse vertalingen van Oudgriekse teksten, ca. 1860-1910. Promotie mei 2003. (Promotor: Gunnar De Boel)

 Extern gefinancierde onderzoeksprojecten als hoofdaanvrager

 • Book Epigrams from Medieval Greek Manuscripts. Compilation of an Unexplored Corpus and Creation of a Searchable Database (project middelzware onderzoeksinfrastructuur Hercules-fonds, 2010-2016). Co-promotor: Marc De Groote; coördinator: Floris Bernard; onderzoekers: Delphine Nachtergaele; Raf Praet en Renaat Meesters. Zie http://www.dbbe.ugent.be/
 • Bijbelse stilering in de Griekse en Latijnse Acta Martyrum en Passiones van de Late Oudheid / Biblical stylisation in Late Antique Acta Martyrum & Passiones (FWO-project Cult4, 2010-2014). Co-promotor Marc Van Uytfanghe; onderzoeker: Maarten Taveirne.
 • Het literaire veld in het 11de-eeuwse Konstantinopel. De poëtische corpora van Ioannes Mauropous, Christophoros van Mytilene en Michaël Psellos: een contextuele studie (FWO-project C1, 2006-2010). Co-promotor: Marc De Groote; onderzoeker: Floris Bernard.
 • Het leven van Apollonius van Tyana, door Flavius Philostratus. Literaire allusie en compositorische eenheid, literair spel en ideologische ernst (FWO-project C1, 2004-2008). Co-promotores: Danny Praet & Marc Van Uytfanghe; onderzoeker: Wannes Gyselinck.
 • De paulinische begrippen sarks (‘vlees') en peuma (‘geest') in recente West-Europese bijbelvertalingen. Een studie over concordant vertalen, contrastieve lexicografie en vertaalinterpretatie (onderzoeksproject BOF, 2003-2007). Onderzoekers: Sam Creve & Mark Janse.
 • Vertaalwetenschap en de antieken (onderzoeksproject BOF, 1997-2000). Promotor: Freddy Decreus. Onderzoeker: Katja De Herdt.

 Redactie academische tijdschriften

 Recente publicaties

(een representatieve selectie uit de hele loopbaan vind je hier; een volledige lijst in de Academische Bibliografie van de UGent: http://lib.ugent.be/bibliografie/801000631163 )

 • F. Bernard – K. Demoen (eds), Poetry and its Contexts in Eleventh-Century Byzantium. Aldershot, Ashgate, 2012. Zie website uitgever, including "Introduction: Giving a Small Taste" (met F. Bernard), pp. 3-15, and " The reader in eleventh-century book epigrams" (met K. Bentein), pp. 69-88.
 • "Byzantine Literacy" and "Literature and Poetry in Byzantium". In: The Encyclopedia of Ancient History, Oxford, Wiley-Blackwell 2012, p. 4096-4097 / 4110-4112
 • K. Demoen – D. Praet, "Philostratus, Plutarch, Gorgias and the End of Plato's Phaedrus." Classical Quarterly 62.1 (2012) 436-439.
 • "Rivalry and Envy, Rehabilitation and Self-Promotion. Philotimia in Flavius Philostratus." In: G. Roskam – M. De Pourcq – L. Van der Stockt (eds.), The Lash of Ambition. Plutarch, Imperial Greek Literature and the Dynamics of Philotimia. [Collection d'Etudes Classiques 25]. Leuven, Peeters 2012, 207-228.
 • K. De Temmerman – K. Demoen, 'Less than ideal paradigms in the ancient Greek novel'. In K. Doulamis (ed.), Echoing narratives : studies of intertextuality in Greek and Roman prose fiction. [Ancient Narrative Supplementum 13]. Groningen: Barkhuis Publishing 2011, 1-20.
 • "Flee from Love who shoots with the bow! The Anthologia Palatina and the classical epigrammatic tradition in Byzantium (10th-11th c.)". In J. Nelis (ed.) Receptions of Antiquity. Gent, Academia Press 2011, 57-67.
 • "Zoals een leeuw bestookt met scherpe spiesen. Een nieuwe Ilias en de kritiek." Filter. Tijdschrift over vertalen 18.1 (2011) 36-40.
 • D. Praet – K. Demoen – W. Gyselinck, "Domitian and Pentheus, Apollonius and Dionysus. Echoes of Homer and of Euripides’ Bacchae in Philostratus’ Vita Apollonii". Latomus 70.4 (2011) 1058-1067.
 • "Phrasis poikilê. Imitatio and variatio in the poetry book of Christophoros Mitylenaios." In: A. Rhoby – E. Fischer (eds), Imitatio - Aemulatio – Variatio. Akten des internationalen wissenschaftlichen Symposions zur byzantinischen Sprache und Literatur. Wien, Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften 2010, 103-118.
 • K. Bentein – F. Bernard – K. Demoen – M. De Groote, "New Testament Book Epigrams. Some New Evidence from the Eleventh Century." Byzantinische Zeitschrift  103.1 (2010) 13-23.
 • K. Demoen – E. van Opstall, One For The Road. John Geometres, Reader and Imitator of Gregory Nazianzen's poems. In: A. Schmidt (ed.), Studia Nazianzenica II, Turnhout, Brepols 2010 [Corpus Christianorum, Series Graeca 73], 223-248.           

Onderwijs

Titularis of medelesgever van (in 2012-2013):

 • De literatuur van de Oudheid (literatuurgeschiedenis, teksten in vertaling)
 • Oudgriekse letterkunde I (bloemlezing teksten als illustratie literatuurgeschiedenis)
 • Oudgriekse letterkunde II-III (afwisselend epos en Attisch drama)
 • Oudgriekse letterkunde: bijzondere vraagstukken (seminarie, wisselende thema's)
 • Middeleeuws-Griekse taal- en letterkunde (Byzantijnse literatuurgeschiedenis)
 • Vertaaltheorie en –praktijk: de klassieken (seminarie)
 • Klassieke mythologie
 • Antieke retoriek

Begeleiding van Ba-onderzoekstaken en masterscripties

 • Vakgebieden: Oudgriekse en Byzantijnse literatuur; cultuurgeschiedenis; literaire vertaling
 • Een representatieve selectie van eerder begeleide scriptie-onderwerpen vind je hier.