Ine Kiekens

E-mail
Fax 09 264 41 74
   
Contactadres Blandijnberg 2, 9000, Gent
   
Url http://www.nederlandseliteratuur.ugent.be/personeel/departmentnumber/lw07/ugentid/802001256386

 

Opleiding en werkervaring

Studeerde Taal- en Letterkunde: Nederlands - Frans aan de Universiteit Gent en Literatuurwetenschappen aan de KULeuven (interuniversitaire ManaMa). Is sinds 1 oktober 2012 als aspirant van het FWO verbonden aan de Universiteit Gent.

 

Onderzoek

Interesses

  • Religieuze literatuur uit de late middeleeuwen en de vroegmoderniteit
  • Moderne Devotie en middeleeuwse monastieke culturen
  • 16de-eeuwse hervormingsbewegingen
  • Spiritualiteitsgeschiedenis
  • Eschatologie en apocalyptiek

 

Project

Vanden twaelf dogheden: een exemplarische studie naar de functies, verspreiding en doorwerking van Middelnederlandse mystieke geschriften (2012-2016)

Promotor: Prof. dr. Youri Desplenter (UGent)

Co-promotor: Prof. dr. Veerle Fraeters (UA)

Het project behelst een onderzoek naar de functies, verspreiding en doorwerking van Middelnederlandse mystieke geschriften. Als case study werd daarvoor geopteerd voor het tot nog toe nauwelijks bestudeerde Middelnederlandse mystieke traktaat Vanden twaelf dogheden, dat in de veertiende eeuw in het klooster van Groenendaal ontstond en tot in de negentiende eeuw in de vorm van vertalingen en bewerkingen een wijde verspreiding in West-Europa genoot.

Bij aanvang van het project zullen alle handschriften en drukken met een excerpt, een gedeeltelijke dan wel integrale versie van Vanden twaelf dogheden geïnventariseerd worden. Een selectie van die tekstgetuigen zal worden onderworpen aan een tweeledig onderzoeksperspectief. Enerzijds zal de werking van de geselecteerde tekstgetuigen in hun handschriftelijke context, ook manuscript matrix genoemd, volgens de New of Material Philology worden onderzocht. Anderzijds zal via de überlieferungsgeschichtliche Forschung de functie van de geselecteerde tekstgetuigen in hun buitenhandschriftelijke context (ontstaan, publiek, doorwerking) worden geanalyseerd. De onderzoeksresultaten die daaruit zullen voortvloeien, zullen met elkaar in verband worden gebracht om vervolgens in een algemeen literair, cultureel en geestelijk kader te worden bestudeerd.

Verwacht wordt dat via dit onderzoeksproject inzichten zullen worden verworven in de werking en overlevering van Middelnederlandse mystieke literatuur in het bijzonder, en geestelijke literatuur, als grootste genre binnen de overgeleverde Middelnederlandse literatuur, in het algemeen, en dat in zowel de middeleeuwse als vroegmoderne periode.

 

Poster

 

Recente publicaties

  •  'God, die ons noch doemen sel, biddic dat hi den duvel in den joncsten male metten scalken betale. Apocalyptische tendensen in het oeuvre van Jacob van Maerlant', in: Queeste 19 (2012), 20-41.

 

Links