Lopend Onderzoek Moderne Letterkunde

 

  • 'Als ik geen rood meer heb'. Een iconologisch-poëticaal onderzoek naar (neo)romantische motieven in de picturale en verbale beeldentaal van Paul Snoek, met het denken van Lacan als uitgangspunt.
    Uitvoerder: Paul Demets (Hogeschool Gent)
    Promotores: Yves T'Sjoen & S. Hertmans (HoGent)