Lopend Onderzoek Historische Letterkunde

 

 

 

 

  • De Tien Geboden en het ideaal van introspectie en individuatie in de Late Middeleeuwen (ca. 1300 - ca. 1550) / The Ten Commandments and the ideal of introspective individuation in the late Middle Ages (c. 1300-c. 1550) 
    FWO-project
    Uitvoerder:
    Coördinatoren: Youri Desplenter & Jürgen Pieters

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  • Revisiting the Renaissance: Poland and the Low Countries in Early Modern Europe - the culture of 'self-perception' (16th-17th centuries)
    (samenwerkingsverband FWO-Vlaanderen en Polish Academy of Sciences)

  

  

 

Afgerond Onderzoek Historische Letterkunde